<xmp> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10017735\x26blogName\x3dNL+Lounge\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://dutchseduction.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://dutchseduction.blogspot.com/\x26vt\x3d-25221814806392621', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>

Tuesday

Verleid sexy meisjes zonder openingszinnen te gebruiken

Hoe krijg je het meisje:
Ontmoet jonge vrouwen en laat de openingszinnen achterwege

Ja, het is mogelijk om een mooi meisje te verleiden zonder de beste
openingszinnen te gebruiken, zonder verleidings strategieen, dating
advies of player handleidingen. Je hoeft niet naar de verleiding
universiteit te gaan om succes te hebben met vrouwen. Hier wordt
uitgelegd hoe je, met de goede houding, het meisje van je dromen kan
verleiden.

Eerst moet je begrijpen:

1. Sexy vrouwen leven op een wereld met meer emoties dan logica.

Wat dit betekent is dat hoe je je voelt terwijl je met een meisje aan
het praten bent, veel belangrijker is dan de onderliggende logica van
het gesprek. Vermijdt logisch denken en saai geklets over feiten,
aangezien dit vaak gezien wordt door vrouwen als een saai
verkoopverhaaltje. "Daar gaat hij weer met zijn verkooppraat."

Een voorbeeld van een logische stelling: "Mannen hebben meerdere
partners door de evolutie..." met alle semi-wetenschappelijke
argumentatie om deze stelling te steunen. Je kan een fascinerend
gesprek hebben over dit onderwerp en misschien laat je haar wel zien
hoe intelligent je wel niet bent, maar dan zul je waarschijnlijk je
doel missen. Je wilt toch wel het meisje verleiden, of niet?

Een voorbeeld van een emotionelere aanpak: "Houd jij van romantische
jongens die voor je deur staat met een bosje bloemen, die voor je
kookt, die je overrompelt met cadeaus en boodschappen voor je doet?
Hij zal altijd loyaal voor je blijven." Hier laat je zien dat jij een
andere soort man bent.

2. Je bent effectiever als je natuurlijk en spontaan communiceert.

Een uitbreiding van punt 1, ook als je communiceert op een emotioneel
vlak, blijf relaxed en comfortabel. Waarmee ik bedoel dat je dit niet
nep of gedwongen doet. Niet overdreven, maar helemaal rustig en cool.
Als blijkt dat het lekkere meisje die je wilt ontmoeten eigenlijk niet
open is voor iets, probeer dan niet [daar doorheen te komen], maar
neem een stap opzij in het gesprek. Wees flexibel, maar sterk en wacht
op een ander, natuurlijker moment om te zeggen wat je wil zeggen.
Anders zou ze zich misschien gemanipuleerd of gedwongen voelen, iets
wat intelligente, sexy en zelfverzekerde vrouwen geleerd hebben om te
vermijden. De sleutel hier is om een balans te vinden tussen iemand
die zwak is en die overal over twijfelt, en iemand die zich door het
gesprek heen slingert. Denk relaxed, natuurlijk, gebalanseerd, kalm en
onder controle.

3. Weet je wat je wilt met haar?

Een relatie, een one-night stand of iets anders? Wat betekent het
precies voor jou? Zorg er voor dat je weet wat je wilt, anders is het
erg onwaarschijnlijk dat je het zal krijgen.

4. Een relatie is een interactie

Of de relatie nou sexueel, emotioneel of gecombineerd is, onthoud dat
het een interactie is, de beste van deze zijn speels en zeker
uitgevoerd. Speelse zekerheid is de sleutel dat de interactie in een
spel het waar maakt om goed te leren. Wat niet altijd werkt is arrogant zijn.
Wat wel werkt is relaxed zijn en er voor zorgen dat je begrijpt wat een relatie met jou hebben betekent voor haar. Praat niet alleen, stel ook vragen. Denk over de interactie en alle redenen waarom dit meisje er van houdt om tijd met jou te
besteden.

Deze vier simpele observaties zijn een aantal van de beste 'geheimen
over verleiding' die je nodig hebt.